NYITVATARTÁSHétköznap: 08:00 - 16:00
Üzenet írás

Követeléskezelés és  adósságbehajtás cégeknek és magánszemélyeknek – 80%-os hatékonysággal. Követeléskezelő cégek.

Sajnos az utóbbi évek gazdaságikörnyezete miatt egyre jellemzőbbé vált a céges és magánszemélyi kintlévőségekmegnövekedése és a körbetartozás jelensége.

Cégünk a követeléskezelés Budapesten való érvényesítését atanácsadástól és a bírósági eljárástól kezdve egészen a végrehajtásig személyreszabottan alakítja, miközben munkatársaink a törvényesség szem előtt tartásamellett személyesen is felveszik az adósokkal a kapcsolatot a megbízás mielőbbiteljesítése érdekében.

Büszkék vagyunk arra, hogy azadósságbehajtási tevékenységünk során 80%-ban bírósági eljárás nélkül sikerültmegbízóink igényeit érvényesítenünk.


 Adósságbehajtás, Követeléskezelés cégek, követeléskezelés árak

A követeléskezelés fogalma:

Mit is nevezünk követeléskezelésnek, adósságbehajtásnak? Követeléskezelés árak?

követeléskezelés Budapesten még a mai napig nem tisztázott a magyar jogok szerint, jelenleg csak különböző,nagyjából megközelítő fogalmazásokba futhatunk bele ebben a kérdésben.

követeléskezelés fogalmamég a mai napig nincs Magyarországon törvényben külön szabályozva. Amiértnincsen szabályozva ez az állapot a mai napig, addig a felek és a piacirészvevők máshogy kezelhetik és értelmezhetik a követeléskezelés, adósságbehajtás fogalmát.Sokan a követeléskezelést egy kalap alá veszik, és azonos fogalomként kezelik abehajtással, követelésbehajtással.

Vannak olyanok, akik a követeléskezeléstegy átfogó szolgáltatási folyamatnak nézik, amibe ugyan úgy beletartoznak egyébszolgáltatások, mint: kockázatkezelés, jogi tanácsadás, adósokkal valótárgyalás vagy jogi eljárások kezdeményezése. Ez persze nem egy hivatalosmeghatározás, de megmutatja azt a fajta hozzáállást, ami nem csak a pénzbehajtásra összpontosít, hanem annál sokkal többet nyújt a követeléskezelés szolgáltatástigénybe vevőinek.

Szóval a követeléskezelés, adósságbehajtás fogalmanem tisztázható egyértelműn, a meghatározása azonban egyes szempontok(tevékenység, tevékenységet végzők) vizsgálatával meghatározhatók.

követeléskezelés fogalmánaka meghatározásra segítségünkre lehet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleteelnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, amely a következő keppen fogalmaz:

 „követeléskezelési tevékenységnek minősül az üzletszerűennyújtott, saját, vagy harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásbólszármazó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzetttevékenység. A követeléskezelési tevékenység fogalma alá nem tartozik akövetelés érvényesítése érdekében indított, egyéb törvények által szabályozottjogi eljárások lefolytatása (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtásieljárás).” 

Ez a követeléskezelés, adósságbehajtás fogalma,definíció még elég rövid, és mivel egy ajánlásban fogalmazták meg, ezértnem tekinthető végérvényesnek. 


A követeléskezelés árakról érdeklődjön elérhetőségeinken! Nálunk kedvező feltételeket és követeléskezelés árakat talál


Adósságbehajtás, Követeléskezelő cégek, követeléskezelés árak.

 

 

Követeléskezelés Budapest
követeléskezelés, rendezvénybiztosítás, birtokvita

Követeléskezelési 1×1

Sajnos előfordul, hogy önnek vagy a cégének kintlévősége keletkezik és az adós nem tudja, vagy esetenként nem akarja rendezni a tartozását. Nem új-keletű dolog a kintlévőségek behajtására szakosodott cégek létezése. Nemcsak a filmekből, hanem a hétköznapokban is hallhattunk olyan követeléskezelő cégekről akik illegálisan foglalkoztak követelések behajtásával. A 90-es években kezdték meg működésüket a