Követeléskezelés ésadósságbehajtás cégeknek és magánszemélyeknek – 80%-os hatékonysággal

Sajnos az utóbbi évek gazdaságikörnyezete miatt egyre jellemzőbbé vált a céges és magánszemélyi kintlévőségekmegnövekedése és a körbetartozás jelensége.

Cégünk a követeléskezelés Budapesten való érvényesítését atanácsadástól és a bírósági eljárástól kezdve egészen a végrehajtásig személyreszabottan alakítja, miközben munkatársaink a törvényesség szem előtt tartásamellett személyesen is felveszik az adósokkal a kapcsolatot a megbízás mielőbbiteljesítése érdekében.

Büszkék vagyunk arra, hogy azadósságbehajtási tevékenységünk során 80%-ban bírósági eljárás nélkül sikerültmegbízóink igényeit érvényesítenünk. Követeléskezelés Budapest, követeléskezelés árak

A követeléskezelés fogalma:Mit is nevezünk követeléskezelésnek?

követeléskezelés Budapesten még a mai napig nem tisztázott a magyar jogok szerint, jelenleg csak különböző,nagyjából megközelítő fogalmazásokba futhatunk bele ebben a kérdésben.

követeléskezelés fogalmamég a mai napig nincs Magyarországon törvényben külön szabályozva. Amiértnincsen szabályozva ez az állapot a mai napig, addig a felek és a piacirészvevők máshogy kezelhetik és értelmezhetik a követeléskezelés fogalmát.Sokan a követeléskezelést egy kalap alá veszik, és azonos fogalomként kezelik abehajtással, követelésbehajtással.

Vannak olyanok, akik a követeléskezeléstegy átfogó szolgáltatási folyamatnak nézik, amibe ugyan úgy beletartoznak egyébszolgáltatások, mint: kockázatkezelés, jogi tanácsadás, adósokkal valótárgyalás vagy jogi eljárások kezdeményezése. Ez persze nem egy hivatalosmeghatározás, de megmutatja azt a fajta hozzáállást, ami nem csak a pénzbehajtásra összpontosít, hanem annál sokkal többet nyújt a követeléskezelés szolgáltatástigénybe vevőinek.

Szóval a követeléskezelés fogalmanem tisztázható egyértelműn, a meghatározása azonban egyes szempontok(tevékenység, tevékenységet végzők) vizsgálatával meghatározhatók.

követeléskezelés fogalmánaka meghatározásra segítségünkre lehet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleteelnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása, amely a következő keppen fogalmaz:

 „követeléskezelési tevékenységnek minősül az üzletszerűennyújtott, saját, vagy harmadik személyt megillető, pénzügyi szolgáltatásbólszármazó késedelmes, lejárt követelés érvényesítése érdekében végzetttevékenység. A követeléskezelési tevékenység fogalma alá nem tartozik akövetelés érvényesítése érdekében indított, egyéb törvények által szabályozottjogi eljárások lefolytatása (pl. fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtásieljárás).” 

Ez a követeléskezelés fogalma,definíció még elég rövid, és mivel egy ajánlásban fogalmazták meg, ezértnem tekinthető végérvényesnek. 


A követeléskezelés árakról érdeklődjön elérhetőségeinken!


Követeléskezelés Budapest, követeléskezelés árak

 

 

Követeléskezelés Budapest

Követeléskezelési 1×1

A legális követeléskezelés célja, hogy az adóst ne lehetetlenítsék el, további tevékenységét folytatni tudja, de a fennálló tartozás rendezve legyen. A követeléskezelő cégek mindig a megbízó által meghatározott feltételek szerint teljesítik a tartozás behajtását, részletekben, egy összegben, kamatokkal terhelten, vagy különböző kedvezményekkel, engedményekkel.