NYITVATARTÁSHétköznap: 08:00 - 16:00
Üzenet írás

Követeléskezelési 1×1

Sajnos előfordul, hogy önnek vagy a cégének kintlévősége keletkezik és az adós nem tudja, vagy esetenként nem akarja rendezni a tartozását.  Nem új-keletű dolog a kintlévőségek behajtására szakosodott cégek létezése. Nemcsak a filmekből, hanem a hétköznapokban is hallhattunk olyan társulásokról, akik illegálisan foglalkoztak követelések behajtásával. A 90-es években kezdték meg működésüket a követeléskezelésre szakosodott, legálisan, törvényi keretek között működő cégek. Követeléskezelést napjainkban magánszemélyként és cég képviselőjeként is kérhet.

A legális követeléskezelés célja, hogy az adóst ne lehetetlenítsék el, további tevékenységét folytatni tudja, de a fennálló tartozás rendezve legyen.  A követeléskezelő cégek mindig a megbízó által meghatározott feltételek szerint teljesítik a tartozás behajtását, részletekben, egy összegben, kamatokkal terhelten, vagy különböző kedvezményekkel, engedményekkel.

Hazánkban még nincs kialakult kultúrája a követeléskezelésnek.

1.     A megfelelő kintlévőség-kezeléshez elengedhetetlen lenne, hogy a cégek a partnercégeiket szerződéskötés előtt monitorozzák, ismerjék azok fizetési szokásait, árbevételeit, valamint egyéb gazdasági és pénzügyi körülményeit. Sajnos ezzel az esetek túlnyomó többségében már csak akkor foglalkoznak, amikor megtörténik a baj és felhalmozódnak a fizetési hátralékok.

2.     Manapság már olyan komoly informatikai háttér áll a cégek rendelkezésére - például számlázó szoftverek, melyek jelzik a fizetési határidőket -, hogy rövid határidőn belül tud a cégvezető, vagy a pénzügyi osztály a fennálló tartozásról értesülni. Így, ha a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg a számla kiegyenlítése, akkor azonnal lehet a partnertől érdeklődni a nemfizetés okáról.

3.     Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem hibás teljesítés vagy adminisztrációs hiba történt, akkor a cég javasolhat az adós számára megoldásokat, például részletfizetést is az adósság rendezésére.

A hazai gyakorlatban a cégek hosszabb időt hagynak a tartozások teljesítésére és gyakran olyan sokáig húzzák a behajtás megkezdését, hogy kicsúsznak a határidőből, ugyanis a kintlévőségek megtérülési esélye az idő múlásával egyre csökken, ráadásul öt év után el is évül, kivéve, ha pert indít a cége az adós ellen.

Mikor tudják munkájukat megkezdeni a követeléskezelők?

Ha ön vagy a cége úgy dönt, hogy követeléskezelő céghez fordul, akkor első lépés a megbízás létrejötte után, hogy átadja a szükséges adatokat, a követelés jogosságát alátámasztó dokumentumokat a követeléskezelést végző cég részére.

Ezt követően kezdődhet meg a követelés behajtásának folyamata a vonatkozó jogszabályok, illetve MNB ajánlása alapján.

Az első lépés a felszólító levél kiküldése az adósnak az adósságrendezésre történő figyelmeztetéssel.

Amennyiben ez nem jár sikerrel, akkor következik a telefonos, majd személyes megkeresés.  Ha egyik formula sem teljesül a szerződés szerint meghatározott számú, többszöri megkeresésre sem, akkor kerülhet sor a jogi eljárás kezdeményezésére és a bírósági úton történő behajtásra.

Bár a követeléskezelésnek ezen szakasza már nagyobb kihívások elé állítja cégünket, ugyanis számos adatvédelmi szabály nehezíti a követeléskezelők munkáját, azonban ez számunkra nem jelenthet problémát a hatékonyság szempontjából.